preschool Brezovica
preschool Brezovica • roof as garden
preschool Brezovica • space for creativity
preschool Brezovica • bright and clean multifunctional spaces
preschool Brezovica • inside and outside

Vrtić Brezovica je idejno rješenje na javnom natječaju za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zgrade dječjeg vrtića u Brezovici.

KONTEKST

Arhitektura, osim svoje primarne konstruktivne i utilitarne funkcije, utječe i intelektualno na svoje korisnike i promatrače. Dječji vrtić je specifičan program u kojem glavnu ulogu imaju djeca, pa je bitno imati viziju dječjih mogućnosti, shvaćanja, nadogradnje i njihovog učenja o prostoru, kretanju i igri.

KONCEPT

Dječji vrtić zamišljen je tako da se u njemu djeca odgajaju na održiv način – koristeći kompletnu arhitekturu i vrtićke površine za igru, učenje, uzgoj cvijeća, te obrađivanje vrta na krovu i terenu za povrće i voće, prikupljanje kišnice za zalijevanje, stvaranje električne i toplinske energije pomoću krovnih fotonaponskih i solarnih panela, sakupljanje biorazgradivog otpada i humusa. Recikliranje, biorazgradivost, kompostabilnost u ruralnom se okruženju uče brzo i podrazumijevaju se, pa mogu i bitno utjecati na djetetovu svijest i nužnost promjene pristupa okolišu kod buduće odrasle osobe.

Oblik vrtića je slobodna linija, zmija, glista ili crv – vijugav, tako da svojim pročeljem uhvati mnogo svjetlosti, upije prirodne utjecaje i formira mikroprostore oko sebe. Građevina je prizemna i u urbanističkoj pojavnosti uklapa u horizontalnost pejzaža. Dovoljan je mali visinski odmak da se sagleda širina prostora od 50 kilometara, a to je postignuto prohodnim krovom – vrtom. Vrtić je prostorno organiziran kao jedna linija kretanja na kojoj se nižu različiti sadržaji.

ZANIMLJIVOSTI

Misao vodilja je bila približiti se djeci arhitektonskim konceptom prostora tako da sveobuhvatno shvate gdje se nalaze, koje su im prostorne mogućnosti na raspolaganju, koja je logika kretanja, da nauče sagledavati prostor i okolinu uopće iz različitih perspektiva, … a sve kako bi osjetila slobodu i raznovrsnost i jednog dana isto ispoljila u kreativnom odnosu spram vlastitog prostora.

 

Nazad

program:

javni sadržaj, vrtić

status:

natječaj, koncept

godina:

2020

lokacija:

Brezovica, Grad Zagreb, Hrvatska

bruto površina:

2372 m2

autor:

ATMOSFERA ™, Bernarda Silov, dipl.ing.arh., Davor Silov, dipl.ing.arh.

tim:

  • Bernarda Silov, dipl.ing.arh.
  • Davor Silov, dipl.ing.arh.
  • Kristina Rogić, mag.ing.arh.
  • Petra Vlahek, stud.arh.

vizualizacija:

ATMOSFERA ™/ Petra Vlahek, stud.arh.

Nazad