1. nagrada za glavni ulaz ‘Lozovac’ u Nacionalni park Krka

1. nagrada za glavni ulaz ‘Lozovac’ u Nacionalni park KrkaNazad

1.nagrada

Atmosfera je osvojila 1. nagradu na krajobrazno-urbanističko-arhitektonskom javnom natječaju za glavni ulaz ‘Lozovac’ u Nacionalni park Krka.

 

Investitor i raspisivač: Javna ustanova Nacionalni park Krka

Provoditelj: Ured ovlaštenog arhitekta Lino Jajac

Nazad