boomerang • NYC
Maison • Pariz
Shanghai
NY • ICFF

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA

Jačanje konkurentnosti tvrtke i povećanje izvoza tvrtke Atmosfera d.o.o. predstavljanjem proizvoda produkt dizajna na međunarodnim sajmovima.

KK.03.2.1.16.0313

 

KONTEKST

Projektom se planira predstavljanje vlastitih dizajnerskih proizvoda namještaja na 4 međunarodna sajma na tri emitivna tržišta: EU, Kina i SAD.  Očekivani rezultati projekta su sklapanje ugovora s novim kupcima, otvaranje novih tržišta i jačanje tržišne pozicije ATMOSFERA d.o.o. u području prodaje dizajnerskog namještaja što će rezultirati povećanjem ukupnih prihoda tvrtke te prihoda od izvoza.

 

Jačanje konkurentnosti tvrtke i povećanje izvoza tvrtke Atmosfera d.o.o. predstavljanjem proizvoda product dizajna na međunarodnim sajmovima


„Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

 

 • Kratki opis projekta

Tvrtka Atmosfera d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.16.0313 za provedbu projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke i povećanje izvoza tvrtke Atmosfera d.o.o. predstavljanjem proizvoda product dizajna na međunarodnim sajmovima“.

Izlaganjem i predstavljanjem proizvoda tvrtke Atmosfera d.o.o. na međunarodnim tržištima osnažit će se poslovanje tvrtke jer će se novim poslovnim suradnjama omogućiti i intenzivnije ulaganje u istraživanje i razvoj novih proizvoda te u marketing, što će osigurati dugoročnu održivost tvrtke, njezin rast i jačanje konkurentnosti na tržištu.

 

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 8. kolovoza 2019. godine do 30. lipnja 2023. godine.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos povećanju sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonošenje povećanju udjela poduzeća u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Izlaganje i predstavljanje proizvoda tvrtke Atmosfera d.o.o. međunarodnoj poslovnoj zajednici i krajnim kupcima na 4 međunarodna sajma u Europi, Kini i Americi
 2. Akvizicija novih kupaca
 3. Sklapanje ugovora s distributerima i proizvođačima namještaja
 4. Jačanje tržišne pozicije na postojećim tržištima te izlazak na nova tržišta
 • Očekivani rezultati projekta
 1. Povećanje prihoda od izvoza
 2. Povećanje prihoda od prodaje

 

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 89.264,05 EUR
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 65.859,71 EUR
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 55.881,97 EUR

Za više informacija o projektu možete kontaktirati bernarda.silov@gmail.com na 095/804 8010

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

 

 

 

Nazad
EU banners