Ivanic Grad pavilion
Ivanic Grad pavilion • roof as a terrace
Ivanic Grad pavilion • position
Ivanic Grad pavilion • entrance

Paviljon Ivanić Grad je idejno rješenje za paviljon – posjetiteljski centar u Ivanić Gradu

KONTEKST

IG paviljon je zamišljen kao dio koncepta – projekta  ‘Idemo na Lonju’, koji bi, osim prvotne funkcije odmora i rekreacije, imao i jedan drukčiji, sadržajniji aspekt. Ideja je bila da posjetiteljski centar u Ivanić gradu bude jedan od generatora budućih turističkih, sportskih, kulturnih, zdravstvenih i ostalih događanja na gradskom, ali i na širem području.

KONCEPT

Multifunkcionalni paviljon uz rijeku Lonju u Ivanić Gradu predstavlja svojevrsni atraktor, točku zanimljivih i korisnih događanja u centru pješačke zone uz šetnicu. IG Paviljon bio tako postao mjesto gdje bi stanovnici Ivanić Grada mogli uživati u izložbama, koncertima, sudjelovati u raspravama i predavanjima ili organizirati bogate kulturne sadržaje.

Konstrukcija paviljona je armiranobetonska, s uobičajenim rasponima između stupova i nosivog zida. Paviljon je projektiran pretežno kao vanjski prostor koji svojom kliznom radijalnom opnom po potrebi zatvara ili otvara sadržaje posjetiteljima. Oblik paviljona je kružnog tlocrtnog oblika, a položaj paviljona je određen dispozicijom pješačkih tokova. Krov paviljona je projektiran kao terasa, vidikovac.

ZANIMLJIVOSTI

Otvaranjem kliznih opni – upravljanje sadržajima paviljona će se moći usmjeriti isključivo prema posjetiteljima i prostoru koji će u tom trenutku biti najadekvatniji. Očekuje se da će paviljon najbolje komunicirati s prostorom prema jugu, odnosno prema tribini, a moći će se otvoriti i prema sjevernoj zelenoj travnatoj površini.

Nazad

program:

posjetiteljski centar

status:

izvedbeni projekt

godina:

2019.

lokacija:

Ivanić Grad, Zagrebačka županija, Hrvatska

veličina obuhvata:

201 m2

bruto površina:

113 m2

tim:

  • Bernarda Silov, dipl.ing.arh.
  • Davor Silov, dipl.ing.arh.
  • Kristina Rogić, mag.ing.arh.
  • vizualizacija: ATMOSFERA ™
Nazad