center Zabok
center Zabok • strategic study
centar Zabok • concept
center Zabok • a self-sustaining garden city
center Zabok • ground plan
center Zabok • eco-digital city

Centar 3 Zabok, natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zone ‘Centar 3’ u Zaboku, strateška studija razvojne zone Zabok Oroslavlje, otkup na javnom otvorenom urbanističkom natječaju.

KONTEKST

Zabok je smješten na jugozapadnom rubu Krapinsko-zagorske županije i nalazi se u zagrebačkom metropolitanskom prostoru. S obzirom na blizinu, pretpostavlja se da će zajedno sa Zagrebom u budućnosti postati dobro povezana cjelina. Potrebna su optimalna i racionalna varijantna prostorno-programska rješenja na temelju kojih će se formulirati konkretni urbanistički programi za izradu detaljnijeg plana za navedeno područje Zaboka.

KONCEPT

Prostorni koncept u odnosu na širi urbani kontekst podrazumijeva da kompletan zagrebački ring sadrži sve uslužne, rekreativne, prehrambene i kulturne sadržaje koje jedna metropola treba imati. Na lokalnoj razini predloženi su sadržaji koji bi doprinijeli razvoju, zapošljavanju, održavanju i viziji stanovnika zabočkog kraja kao i cijelog Zagorja.

U odnosu na uži kontekst predmetni obuhvat donosi jednostavnu i jasnu parcelaciju, regulaciju. Gradska os zamišljena je kao neophodan javni prostor veće površine za urbana događanja koja nudi dodanu vrijednost za sve stanovnike Zaboka i šireg centra gravitacije.

Paradigma predloženog plana je ekološko-digitalni grad – samoodrživi vrtni grad, koji donosi životnost tradicionalnog grada, raznolikost funkcija i oblika, susrete, doživljaje i interakciju između glavne gradske osi i organizirane prirode.

Ekološko-digitalni grad ima uvjete potrebne za ugodan život u «vrtnolikom» gradu, bežična tehnologija poboljšava kvalitetu života na razne načine s krajnjom težnjom da nekoliko ekološko-digitalnih gradova formira mrežu koja je humana alternativa koncentriranom urbanizmu u preizgrađenom okolišu.

ZANIMLJIVOSTI

Inspiracija za koncept je Lenucijeva i Antolićeva idejna regulatorna osnova Zagreba iz 1949. s jasnom koridorskom regulacijom koja je u javnom interesu, a između se nalaze zelene zone s različitim morfologijama i tipologijama, na koje planovi niti ne mogu u potpunosti utjecati.

 

Nazad

program:

javna površina, strateška studija

status:

natječaj, koncept, otkup

godina:

2008.

lokacija:

Zabok, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatska

veličina obuhvata:

1360 ha

autor:

ATMOSFERA ™, Bernarda Silov, dipl.ing.arh., Davor Silov, dipl.ing.arh.

tim:

  • Bernarda Silov, dipl.ing.arh.
  • Davor Silov, dipl.ing.arh.
  • mr.sc. Ivana Radenović, dipl.ing.arh.
  • Branka Frlan, dipl.ing.arh.

vizualizacija:

ATMOSFERA ™/ Branka Frlan, dipl.ing.arh.

Nazad