Kosov Breg
Kosov Breg • Let’s change our lifestyle from ego to eco!
Kosov Breg • garden with a view
Kosov Breg • green living
Kosov Breg • ground plan

Stambeno naselje Kosov Breg u Križevcima je urbanističko-arhitektonsko-krajobrazna vizija naselja Kosov Breg.

KONTEKST

Parkovi, šetališta, staze, perivoji, drvoredi, voćnjaci, botanički vrt, oranžerija, vrtovi, livade… daju ukupni doprinos zelenoj infrastrukturi Križevaca, ali i grade ukupni identitet naselja Kosov Breg. Zadatak je bio osmisliti urbani prostor temeljen na zelenoj strategiji, bioraznolikosti i održivosti na području Kosovog Brega koje je trenutno u poljoprivrednom korištenju te stvoriti prirodno okruženje koje pruža miran i ugodan život.

KONCEPT

U viziji naselja Kosov Breg korišteni su ekološki principi koji će daljnjom razradom projekta dovesti do suvremene kvalitetne arhitekture i okoliša zdrave budućnosti. Integracija bi se odvijala na održivi način širenja grada jer se širi zelena infrastruktura – potpomaže se bioraznolikost gdje se nastanjuju biljne i životinjske vrste, osigurava se ugodan život ljudi, gospodarstvo jača i ublažava se utjecaj klimatskih promjena kroz sadnje novih stabala.

Obiteljske kuće i stanovi usko su vezani uz vanjske zelene prostore, vrtove, voćnjake i parkove. Ideja je da imaju kvalitetne orijentacije, lijep i otvoren pogled, mnoštvo zelenila i vrtove za uzgoj voća i povrća. Na objektima se nalaze zeleni prohodni krovovi s izolacijskim svojstvima koji mogu služiti za uzgoj poljoprivrednih kultura. Velike polunatkrivene terase vežu se uz boravišne sadržaje stanova i čine produžetak dnevnog prostora stana.

Oblikovanje horizontalnih javnih površina je napravljeno bez pravilnih, čvrstih i ravnih linija – sve je zamišljeno u krivuljama koje prirodno prate teren i oblikuju ugodne fluidne ambijente. Šetališta, biciklističke staze i kolne površine su zamišljene kao čvrsto kameno popločenje između kojeg raste trava tako da se pretapanje prema travnatim površinama odvija postepeno.

ZANIMLJIVOSTI

Koncept vizije Kosovog Brega je baziran na ideji da se promet svede na minimum, sve je u funkciji pješaka, biciklista, zelenila, rekreacije. Površine koje se odnose na pješački i biciklistički promet zamišljene su kao mreža koja prolazi kroz zelenilo na siguran i ugodan način, a Kosov Breg tako postaje energetski štedljivo naselje po mjeri suvremenog čovjeka.

Nazad

program:

javni prostor, stanovanje, urbanizam

status:

u tijeku

godina:

2021.

lokacija:

Križevci, Koprivničko-križevačka županija, Hrvatska

veličina obuhvata:

50 ha

tim:

  • Bernarda Silov, dipl.ing.arh.
  • Davor Silov, dipl.ing.arh.
  • Kristina Rogić, mag.ing.arh.
  • Mateja Rogulj, mag.ing.arh.
  • Małgorzata Łodzińska, mag.ing.arh.
  • vizualizacija: ATMOSFERA ™
Nazad