izložba Boomerang interaktivnog namještaja na 8. Weekend media festivala / 2015

izložba Boomerang interaktivnog namještaja na 8. Weekend media festivala / 2015Nazad

24. – 27. 9. 2015.

izložba Boomerang interaktivnog namještaja u sklopu CDSS paviljona 8. Weekend media festivala u Rovinju.

Nazad