1. nagrada za Peškeru u Makarskoj / 2022

1. nagrada za Peškeru u Makarskoj / 2022Nazad

1.nagrada

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj

autori: Bernarda Silov, Davor Silov, Kristina Rogić, Mateja Rogulj, Małgorzata Łodzińska

Investitor i raspisivač: Grad Makarska

Provoditelj: Društvo arhitekata Splita

Više na: https://bit.ly/3wELoMS

 

 

Nazad