1. nagrada za hibridnu stambeno-poslovnu zgradu u Hoechstu

1. nagrada za hibridnu stambeno-poslovnu zgradu u HoechstuNazad

1. nagrada – od 3 jednakovrijedne 1.nagrade – na međunarodnom studentskom natječaju za hibridnu stambeno-poslovnu zgradu od opeke, experimentalno naselje u Hoechstu, Stuttgart, Njemačka (mentori Boris Podrecca i Mladen Jošić)

Rad je bio nominiran i za rektorovu nagradu.

 

Organizator natječaja: prof. Podreca, Univerzitet Stuttgart u suradnji sa sveučilištima iz Ljubljane i Zagreba.

 

Nazad