1. nagrada za Športsko-rekreacijski centar Korana / 2020

1. nagrada za Športsko-rekreacijski centar Korana / 2020Nazad

1.nagrada

Atmosfera je osvojila 1. nagradu na natječaju za izradu urbanističko-arhitektonske podloge za izradu UPU “Športsko-rekreacijski centar” u Karlovcu.

autori: Bernarda Silov, Davor Silov, Kristina Rogić, Ksenija Radić Knežević, Petra Vlahek

suradnik: Davor Plavšić

 

Raspisivač i investitor natječaja: Grad Karlovac

Više na: https://bit.ly/35mIqPX

Nazad