1. nagrada za spomenik Žarku Kaiću / 2016

1. nagrada za spomenik Žarku Kaiću / 2016Nazad

Prvonagrađeni i realizirani rad na javnom natječaju Hrvatske radio televizije za spomen poginulom kamermanu Žarku Kaiću, koautorski rad s vizualnom umjetnicom Božicom Deom Matasić.

Nazad