Žarko Kaić MEMORIAL OSIJEK *

* 1 ST PRIZE

Ishodište i simbolika

Kadar je za snimatelja oblik kroz koji percipira, dokumentira i reproducira svijet. Omjer odnosa televizijske slike u ovom je radu sažet u simbol stradanja Žarka Kaića. Predimenzionirani okvir, zaustavljen je u pokretu i padu, zarotiran je i dijelom ukopan u humak. Nalazi se u vizualnom sjecištu prometnica koje se spajaju u kružni tok. Postavljen je u blagoj dijagonali u odnosu na dvije dominantne ceste čime se uslijed perspektivnog skraćenja stvara dojam kvadratnog prolaza. Time se simbolizam snimateljskog kadra spaja sa simbolizmom kvadrata kao jednog od elementata hrvatskog vizualnog identiteta. Dvosmjerni nagib osmišljen je u kombinaciji sa blagom uzvisinom. Okvir je dijelom ukopan u humak, ali bez obzira što taj dio nije oku vidljiv, mi osjećamo i naslućujemo cjelinu. Tako i svijest o žrtvama koji više nisu s nama treba činiti dio cjeline sa našim identitetom. Dojam zaustavljenog pada radu daje dodatnu dozu dramatičnosti i dinamike.

 

 

 

 

PROJECT NAME:  MONUMENT TO Žarko Kaić, slain cameraman of Croatian Radio and Television
PROJECT No: 000
PROGRAM: CULTURE
STATUS: 1ST PRIZE ON OPEN COMPETITION
YEAR: 2016
LOCATION: EUROPE, CROATIA, OSIJEK
PROJECT TYPE: COMPETITION ENTRY
SITE AREA: 2000 M2
FOOTPRINT: 700 M2
AUTHOR: ATMOSFERA™ & BOŽICA DEA MATASIĆ
PROJECT TEAM: BOŽICA DEA MATASIĆ, BERNARDA SILOV, DAVOR SILOV
STRUCTURAL ENGINEERING: KREŠIMIR TARNIK, dipl.ing.građ.
MODEL: M 1:50 BY AUTHORS
PHOTO: ATMOSFERA ™

← Back